Storflott feiring av Følling idrettslag’s 100-årsjubileum

Endelig kunne Følling i.l. feire sine 100 år på 2 års overtid med bakgrunn i covid-pandemien. 91 feststemte deltakere var benket til bords lørdag 30.april da nylig avgått leder i laget, Jon Peder Dalsaunet, ønsket velkommen.

 

 

 

 

 

Jon Peder overlot ordet til Even Kne som ledet bordsettet på en svært fornøyelig måte med gode anekdoter og latteren stod høyt i taket til tider, noe som smittet over til de mange som holdt taler utover kvelden.

Toastmaster Even Kne løste opp lattermusklene med sin fremragende ledelse av kvelden

Håkon Wanderås hadde hatt hovedansvar for jubileumsberetninga og presenterte et utdrag fra flere begivenheter gjennom lagets historie. I årene etter stiftelsen var det skiløping og friidrett som var de dominerende idrettene og Håkon nevnte  blant annet Johan Følling, Rolf Bjørnes og Arne Ribe som hadde gode resultater på krets- og nasjonalt plan. Fra midten av 1950-tallet minket interessen for friidrett og fotballen kom mere inn laget. Omkring 1960 ble et tidsskille. Håkon Ola Lie som var spesielt invitert til jubileet kom i 1960 som rektor ved Sem skole. Håkon Ola som hadde vokst opp i Kvam der hans far var bestyrer ved samvirkelaget kjente idrettsmiljøet i bygda og med hans entusiasme og glød for idretten ble det spesielt fart innen fotballsporten. Samtidig slo de 3 idrettslagene i bygda seg sammen til ett lag og med Håkon Ola som trener for et småguttelag ble det kretsmesterskap både i 1962 og 1964 (guttelag).På samme tid blomstret hoppsporten opp da Fredrik O Brandt fikk bygd en hoppbakke på egen grunn ved Sem skole. En av hans sønner, Sten, deltok i flere år på nasjonalt nivå. I 1968 opphørte samarbeidet om et lag i Kvam. Store årskull på 1950-tallet sørget for at mange deltok på ski og fotball rundt 1970 og frem til 1990. Lavere årskull innen barn og ungdom medførte et mere samarbeide med naboklubbene som har fungert meget godt. Etter hvert ble håndballsporten en en del av Følling i.l. og da i samarbeid med Beitstad i.l. Ellers har bygda fostret idrettsutøvere som har deltatt i andre klubber og her ble Oddvar Vassmo nevnt med mange år som fotballspiller for Steinkjer idretts og fotballkubb og William Malmo, i dag aktiv  og norgesmester  for Beitstad Turn.

Håkon Wanderås overrasket Jon P Dalsaunet som æresmedlem i Følling i.l.

Kveldens overraskelse stod også Håkon Wanderås for da han utnevnte Jon Peder Dalsaunet som æresmedlem i Følling i.l. Jon har vært leder av laget i mange år og hatt lederverv på kretsnivå. Han har i tillegg utøvd idrett på høyt nivå, bl a innen kombinert og skiskyting.

Ordfører Anne Berit Lein overrekkte gave fra Steinkjer kommune til nyvalgt leder i Følling il Ida Vassmo

Ordfører Anne Berit Lein stod for tur med hilsen og gave fra Steinkjer kommune, før samarbeidslagene Kvam  og Rygg il, med hhv Anne Caroline Haugan og Karin Håpnes fulgte opp med ord om god samarbeidsånd om idretten i bygda og gaveoverrekkelser.

Gaveoverrekkelser fra Kvam og Rygg il.

Blomsterpåskjønnelse til Håkon fra Ida for arbeide med jubileumsberetninga

Bordsettet ble avsluttet med takk for maten-tale av Gaute Rømo før det ble dans og løst prat til i de sene nattetimer.