Sau skifta ut med høner ved Kvam eldresenter

Årets dyrekreativitet fra Lena Hognes er høner ved Kvam eldresenter. Som vi husker var deler av senterets grøntareal  de 2 forrige år beiteområde for sau som i år er sendt til fjells. I dag plasserte Lena 13 høner på plena utenfor senteret til skue og glede for beboerne. Nå er ikke de 13 hønene helt ukjent for senterets brukere da de tidligere i vår ble klekt ut inne på dagligstua og oppholdt seg i en eske i flere dager før hun tok dem med hjem for videre oppforing.

Positivt tiltak til glede for eldresenterets brukere her i Kvam.