Nytt menighetsråd i Følling

Etter kirkevalget i Steinkjer kommune i høst er det nå nytt styre i Følling menighetsråd.

Styret har konstituert seg , og satt sammen slik:

Leder:                                                          Rune Ovesen
Nestleder og kontakt mot fellesrådet:  Morten Lundås
Sekretær:                                                    Inger Sissel Stubø
Kasserer:                                                    Aud Polle
Vara menn/kvinner:                                Karen J.H. Tyldum, også kontakt ang. Blomsterfondet
Kenneth Bratberg
Jorid Sjem Malmo
Jarl Solberg

Rune Ovesen