Nytt fra Statsbudsjettet 2020 – av direkte betydning for Kvam

Coat of arms of Norway.svgKyrre Kvistad referer til ->

Diverse tiltak:
Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

  • å bygge gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Kvam–Grøtan, Steinkjer kommune

Les mer om Trøndelag her:

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Fylkesoversikt/trondelag/#hopp