Nye konfirmasjonsdatoer

Våren er konfirmasjonstid – men 2020 blir ett litt annerledes år.

Mange konfirmanter sitter sannsynligvis nå og er litt skuffet over at de ikke får feiret sin konfirmasjonsdag denne våren, men det gledelige er at det nå er fastsatt ny dato til høsten
Her er en link til Steinkjer kirkelige fellesråd sin oversikt over konfirmasjonsdatoer høsten 2020 Ta vare på kvarteinner  Alt blir bra!

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/steinkjer_kirkelige_fellesrad/forsideoppslag/informasjon%20ang.%20koronavirus/konfdato2020/?fbclid=IwAR1g3nDtJ41iHLsG86ph0D3bSfSTGNIuVg_EyfivOvD1ckZXIovughO5ehs