Ny asfalt på E6 fra Langhammer til Knedal

Fra i går mandag 10. august har vi som bor i bygda nord for Langhammer og andre som ferdes på E6 fått en ufrivillig stans  på E6. Djupe kjørespor som samler mye vann, og blant annet kan forårsake vannplaning rettes opp på strekning Langhammer – Knedal.
Trafikkvakt i Knedalen tidlig tirsdags morgen med 3 Kvamsbiler fremst i køen.

Det nordiske selskapet PEAB står for asfaltlegginga med lokale transportfirma fra Innherred som frakter asfalten fra Verdal.  Mandag og tirsdag ble det lagt et tynt dekke av asfalt mens de neste dager vil det bli lagt et tykkere sluttdekke.
Trondheimsfirmaet «Trafikkvakta AS» står for sikkerheta til trafikantene. Det  dannet seg lange køer og flere minutters venting både  ved Langhammer og Knedalen før følgebiler ledet trafikken forbi veiarbeide. Undertegnede telte hele 104 kjøretøy i en kolonne midt på dagen i dag. Ingen sure miner pga venting når en vet at om få dager er det en flott veistrekning å kjøre på.