Ny vri av 17.maifeiring i Kvam sentrum

Årets 17.mai i Kvam sentrum med felles tog for Kvam skole, begge barnehagene og mange voksne.

17.maitoget i Kvam gjennom sentrumsrunden, passere her Brygga og Skoleparken,

I september 2017 ble det arrangert et bolystmøte for barn/ungdom i Kvam under ledelse av kommunens bolystteam. Her kom det fram et ønske om felles 17.maitog da det hadde blitt en felles skole for hele Kvam.  Pga pandemien har dette blitt utsatt men i år fikk bygda gjennomført arrangementet. FAU i samarbeid med menighetsrådene, soknepresten, grendehusene og musikken har stått for planleggingen som har hatt et mandat om at dette ikke skal ta bort de lokale arrangementene i grendene, samt at det vil være en prøveordning. Årets barnetog  inneholdt i tillegg til skolen både Følling og Kvam barnehage pluss svært mange voksne og er muligens det største 17.maitoget noen gang i Kvam. Det ble nevnt at 17.maitoget , frigjøringsvåren 1945, var like stort eller større. Korpsmusikken besto som vanlig av Musikklaget LIV /Følling og Kvam Musikkorps  med 6 drillpiker.
Toget starta ved skolen gikk mot kirka, fortsatte ned til brygga og opp vest for skolen før det passerte undergangen vest for skolen. Videre gangveien opp til Kvam bosenter. Her var det tale for dagen av 7.klassingen Oda Guin. Musikken spilte «Ja vi elsker dette landet» og «Gud signe vårt dyre fedreland» før toget fortsatte gangveien under E6 og bort til skolen igjen. Her ble alle barn under 15 år påspandert is og videre 17.maifeiring fortsatte i grendene.

Komiteen for arrangementet i Kvam bestod av beboerne i Knedalen til og med Gjerstad. Her ønsker Pål Krister Langlid på vegne av komiteen velkommen ved bosenteret.
Mye folk samlet ved Kvam bosenter

I Kvam grendehus ble det servert kaffe, brus, kaker, is og pølser med brød. For barna var det leker på Kvam stadion.

Sekkeløp,  tradisjon den 17. mai