Kvam aktivitetssenter starter opp igjen

Aktivitetssenteret prøver å starte opp igjen etter koronastansen. Vi kan ikke være på Kvam Bosenter og flytter derfor til Kvam grendehus torsdager  kl 1000 – 1300 med de vanlige aktivitetene. Oppstart blir 17.september.

Kaffestunda starter kl 1100. Kaffe med vafler, syltetøy og rømme koster kr 20,-.
Alle velkommen.

Styret!