Kurs i bruk av nettsida Bygdekontakten for lag og foreninger

Mandag 2.mai kl 1900 holdes kurs i bruk av nettsida; «Bygdekontakten.no» i Kvam grendehus. Nettsida har nå vært i bruk i 3 år og flere lag og foreninger i bygda har fått nye personer inn i styrene som i hovedsak kurset er rettet mot. Personer som tidligere har hatt opplæring men trenger oppfriskning må gjerne møte opp.Instruktører er Anniken Forås og Arnvid Torbjørnsen.
Kurset omhandler:
– opprette innlegg inkl nedlasting av bilder
– opprette arrangement – bruk av kalender
– ajourføre sider (info om lag)
– koble opp mot Facebook

Ta med egen PC, passord for nye brukere vil bli gitt på kurset.
Hvert lag kan stille med 2 personer.

Enkel servering.

Velkommen!!!!