KorSomE på korkaffe hos Steinkjer Blandakor

18.mars var KorSomE invitert til korkaffe på Steinkjer.

Steinkjer Blandakor har tradisjon for å arrangere korkaffe og samtidig invitere et sangkor i nabolaget til å delta. For KorSomE var det andre gang de deltok. Den forrige gangen var arrangementet i Høvel’n på Dampsaga men etter at Steinkjer Samfunnshus ble oppussa er festsalen blitt korkaffen’s møteplass.

KL 1500 var salen fylt opp med publikum og Blandakoret åpnet med 2 sanger før KorSomE fulgte opp med 2. Etter kaffeservering  ble det en ny runde med sang fra begge kora.
I tillegg var det 4 sanger som allsang og korkaffen avsluttet med loddtrekking like før kl 1700