Kontingent til bygdelaget

Vanskelig med å få budsjettene til å samsvare med drifta er det stadig å lese om i avisene. Slik er det for Kvam bygdelag også. De siste 3 åra har ca 25% av bygdas husstander betalt den årlige  kontingenten på kr 200. I tillegg  betaler lag/foreninger kr 500 i kontingent.  Nettside og blad er lag og foreningers tilbud om å presentere det som foregår i bygda.Bygdelagets utgifter er i hovedsak å drifte nettsida samt å gi ut bygdebladet som utgjør rundt kr 35.000,  ca 95 % av drifta i året.  De siste års innbetalinger dekker ikke dette.

Betaler alle husstander og lag/foreninger kontingenten er det fullt mulig å ikke kreve inn dette hvert år.

Vi håper du setter pris på arbeide vi driver og kan bidra med kontingenten.
Vår konto er  4213 29 56280.

Tusen takk på forhånd.