Konfirmasjon 2021

Vår prest Anne Beate har sendt denne info om neste års konfirmasjon:

Det er på tide å melde seg på for de som vil bli konfirmanter til høsten, med konfirmasjon i mai neste år.
Det gikk ut en brosjyre i slutten av mai. Den ligger vedlagt. Det ikke noen frist for påmelding i den. Vi vil gjerne ha påmeldingene innen 1.juli, slik at vi kan planlegge for høsten.

Selve innmeldingen foregår elektronisk på

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/steinkjer_kirkelige_fellesrad/livets%20gang/konfirmasjon/konfskjema/

Det går også an å sende inn håndskrevet skjema:

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/steinkjer/dokumenter/skjema/konf2021.pdf

 

Datoer for konfirmantsamlinger blir sendt ut i løpet av august.