Julekonsert i Kvam kirke

Fullsatt kirke da Kvam & Følling musikkorps arrangerte den tradisjonelle julekonserten siste fredag før jul.

Årets konsert med de tradisjonelle aktører fremførte musikk og sang  av høg kvalitet.

Konserten åpnet med musikk fra 3 aspiranter i Kvam & Følling musikkkorps med  tillegg av en av fjorårets aspiranter.  De fremførte «Nå tennes tusen julelys» og «Bjelleklang».


Korpset fortsatte med «Romjulsdrøm, En stjerne skinner i natt, Tree Christmas carols og Vårres jul». Sistnevnte har blitt en tradisjon.

Øvre Kvam mannskor fortsatte med «Nordnorsk julesalme» , som i løpet av konserten ble fremført av både KorSomE og musikklaget Liv. Dog i forskjellige arrangement. Mannskoret fortsatte med » Jul, jul, strålande jul og Koppången».

På programmet stod så felles salme; Mitt hjerte alltid vanker.

Neste på lista var vår alles kjære prest, Anne Beate Leivann.

Neste aktør KorSomE  hadde  i år på programmet ; «White Christmas, Julesong (tekst av Kari Mørkved Romstad, født Westerhus fra Jådåren), Nordnorsk julesalme og til slutt Glade Jul».

Organist Lars Hatling, som hadde medvirket som pianist under KorSomE’s 2 siste sanger tok på oppfordring å synge Adams julesong, eller bedre kjent som «O helga natt».

Konserten avsluttet som vanlig med musikklaget Liv.  Årets repertoar bestod av «Nordnorsk julesalme, Et lite barn så lystelig (med solist Kristian Forås), A Christmas festival og Deilig er jorden». «Deilig  er jorden» et arrangement av Einar Valøen har i alle år avsluttet konserten hvor også publikum deltar i allsang.

Vi avslutter med følgende ord som en av publikumet uttalte; Det blir aldri jul før en har vært med på julekonserten i Kvam kirke.

God jul.