Hvilke planer har vår kommune for vår alderdom?

Infomøte!
Sett av tid mandag 27. mars mellom kl 15.30 og ca 18.00.

Hvor: Kvam grendehus.

Hvorfor?                                                                                                                                      Kommunal helse- og velferdssjef Anita Ulstad kommer. Ho vil informere oss om hvilke planer Steinkjer kommune har for vår alderdom.

  • Hva kan vi forvente av hjelp og støtte ved å bo hjemme lengst mulig?
  • Hva er tenkt omkring trygghetsbolig?
  • Hva med de som etterspør «rommet» mellom hjem/trygdebolig/sykeheim?
  • Hva skal bygningene ved eldresentret brukes til etter eventuell nedleggelse?
  • Hvordan er frivilligheten, som det legges opp til, tenkt brukt?

Når møtet er over, vil vi forhåpentligvis vite mer om dette.

Etter informasjonen vil det bli satt av tid til dialog mellom Ulstad og de  fremmøtte. Håper mange bur seg med spørsmål dere måtte ha angående dette.

Husk! Det finnes ikke dumme spørsmål!!

Det vil bli en kaffesvett med noe attåt.

Håper mange benytter anledningen og kommer til et viktig møte. Kanskje den viktigste politiske eldre-saken siden kommunesammenslåingen 1964.

Gratis inngang.

PS! Ordfører Anne-Britt Lein kommer på møtet.

 Velkommen!

Kvam pensjonistlag.
Kvam bygdelag.