Fjellslåttdag ved Veinesbua

Kvam historielag inviterer! Her et bilde av VEINESBUA før restaurering.

Kvamsfjella var for noen tiår tilbake fulle av høybuer til fôrberging. Gjerne ei høybu i hvert slåtteng. Nå ble det imidlertid slutt på fjellslåtten etter 2. verdenskrig, og forfallet gikk sin gang….

På Veineshaugen ligger det ei slik høybu som sårt trengte restaurering. Denne ble bygd i 1928 og var i bruk til 1944.

Historielaget tok i 1984 utfordringen med å restaurere bua i samarbeid med eieren Brynjar Valøen. Alf A. Guin var bas, godt hjulpet av stor dugnadsinnsats.

Det ble i 2016 startet ny restaurering av Veinesbua, da det var gått hull i taket og det viste seg å være en del råteskader. Dagens eier er Torgeir Valøen, og han var positiv til at arbeidet med bua ble satt i gang. Restaureringen har denne gangen vært ledet av Egil Hognes med mange gode medhjelpere. Steinkjer kommune har bidratt med midler.

I 1986 ble det arrangert slåttedag ved denne bua for å vise gamle teknikker ved fjellslått. Nå ønsker vi igjen å arrangere slåttedag, og formidle kunnskap om denne tradisjonen.
Bli med til Veinesbua søndag 04.08.2019 så får du se bua i ny drakt!

Program?? Se i kalenderen 🙂

Sigrid Grøtan Øksnes