Ekstraordinært Årsmøte i Kvam Grendehus

På grunn av at det ikke ble avholdt valg av leder på ordinært årsmøte, innkalles det til ekstraordinært årsmøte i Kvam Grendehus.

Dato: 8.april 2021

Sted: Kvam Grendehus

Tidspunkt: 19.00

Påmelding: marthemaao@outlook.com

Påmeldingsfrist: 6.april 2021

 

SAK: Valg av leder.

 

Dersom det av smittevernhensyn ikke lar seg gjennomføre å avholde møtet i Grendehuset, vil møtet foregå på Zoom. Av hensyn til smittevern vil det også være påmelding til møtet. Påmelding på mail til Marthe Maaø. Link vil bli tilsendt på mail til påmeldte dersom det må gjennomføres digitalt ekstraordinært årsmøte.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

På vegne av styret i Kvam Grendehus

Linn Fjerdingøy