Bygdekontakten nr 2/2023 på tur ut i postkassene

Papirutgaven av Bygdekontakten 2/2023 ble en tynn utgave. Vi håper flere bidrar til en planlagt utgave i september.

Ellers; vi har lagt med info om kontingent i Bygdelaget.  Kontingenten dekker i hovedsak drift av nettsiden og produksjon av papirutgaven.
PS. De siste åra er det bare rundt 25% av husstandene i bygda som har bidratt  med kontingent i tillegg til lag og foreninger. Det er i knappeste laget for å dekke utgiftene, og vi håper flere setter pris på blant annet våre infokanaler og støtter opp om disse.