Bygdekontakten -bladutgave

Vi satser på å få til ny utgave av bladet ca 1.juli. Send stoff innen 26.juni til:
Christine Kvistad e-post christine_kvistad@hotmail.com
Anniken Forås, e-post anforaas @online.no
eller Vidar Meldal e-post vid-meld@online.no

NB! 17. maifeiring ble helt annerledes og mange grender hadde egne arrangement som vi gjerne ønsker å få bilde med noen ord om til bladet.