Bladutgave av Bygdekontakten til jul

Bladutgaven av bygdekontakten er ikke gitt ut siden i vår og nå satse vi på å få til et blad til jul.
Mye aktivitet har kommet i gang etter at coronarestriksjoner er løsnet opp som vi ønske å publisere. Frist 10. desember, som sendes til Anikken Forås, Vidar Meldal, epost vid-meld@online.no og bygdekontakten@outlook.com.