Høstkonsert i Kvam Grendehus

Konsert for hele familien. Aktører: Øvre Kvam Mannskor, Kvam og Følling Musikkorps, Steinkjer Kulturskole med lokale utøvere og Musikklaget Liv. Gratis inngang. Salg av mat og lodd.