Sosiale medier

Som enkelte kanskje har lagt merke til, har det vært litt testing mellom Facebook og Twitter de siste dagene. Dette skyldtes en feil som gjorde at Facebook ikke publiserte innleggene til Twitter som det skulle, men det ser ut til at det nå fungerer som det skal. Som et tips kan det nevnes at hvis man oppretter en Twitterkonto, og følger bygdekontakten på Twitter via ikonet på hjemmesida, så kan man sette opp kontoen slik at man får varsel fra Twitter hver gang noen publiserer noe på Facebooksida bygdekontakten. På denne måten vil man til enhver tid være oppdatert på hva som rører seg i bygdene våre.