Røde pinner på Kvam gravplass

Gravplassforvaltningen fortsetter detektivarbeidet fra tidligere år – og trenger fortsatt hjelp fra alle besøkende på våre gravplasser. 

Vi har vært ved flere av våre gravplasser de siste årene og nå er turen kommet til Kvam og vi starter opp tordsdag 4. mai. Arbeidet tar litt tid, men vi forventer å ha satt ut alle pinner i løpet av neste uke.
Våre røde pinner har gitt gode resultat – og med hjelp av befolkningen tilknyttet Kvam gravplass, skal vi nok greie å komme i mål her også. 

Hva betyr de røde pinnene?
Det er på ingen måte kritisk å få en rød pinne på gravstedet. Det betyr bare at gravplassforvaltningen mangler noen opplysninger – primært gjelder at vi mangler informasjon om hvem som er ansvarlig for gravstedet  (hvem som er fester av gravstedet). 

Det er ingen økonomiske sanksjoner i dette – Ikke annet enn at vi nullstiller evt. festeforhold og kommer på tur igjen.  

Hva hvis ingen melder seg?
En merket grav blir i utgangsstående stående (med merke) i 6 måneder etter at den ble merket. D.v.s. de pinner vi setter ut nå i starten av mai blir stående ut oktober 2023. 

Har fremdeles ingen meldt seg ansees gravstedet som opphørt og tilfaller Gravplassforvaltningen. 

Gravstedet vil da bli slettet. 

Jeg vil beholde gravstedet – hva gjør jeg?
Hvis du finner en merkepinne på et av gravstedene som du mener du har befatning med, noter da ned (eller ta et bilde) av nummeret som står på merkepinnen (dette er det unike gravnunmmeret, eks: 09.K.02.003). Så tar du kontakt med oss enten via e-post (pn377@kirken.no) eller telefon (458 38 186). SMS fungerer også veldig fint.

Merk at «Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune» har en egen paragraf (§5.1) ang. feste av  gravsteder. 

Der heter det bl.a.: «Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter spesiell tillatelse fra Steinkjer kirkelige fellesråd.»

Dette er en paragraf som er blitt dårlig håndhevet fra vår side opp gjennom årene, men vi ser oss nå nødt til å ta i bruk denne over hele kommunen. Er det dermed et gravsted hvor det er over 60 år siden siste gravlegging fant sted, så vil det fra og med neste festeforfall bli nødvendig å søke spesifikt, med god begrunnelse, om å få opprettholde gravstedet.

 

Med vennlig hilsen

 

Per Ivar Nicolaisen 

Driftsleder gravplassforvaltning

Steinkjer kirkelige fellesråd / Gravplassmyndigheten i Steinkjer