Ingen bridge i februar

Retningslinjer ifm Covid-19 fra 18/1 gjelder for en stadig forlenget periode.

KvamBK utsetter nok en gang, og avlyser alle planlagte spillekvelder i februar.

Nye muligheter fra 3/3…

Bridge kan spilles på nett på BBO (bridgebase.com) eller det nye RealBridge.online.

Ta kontakt ved ønske om opplæring.

/KBr