Informasjon fra grendehusstyret

Grendehuset er et samlingspunkt i bygda, og styret jobber med planer for oppgradering både innvendig og utvendig. Styremøter via nettet er bare gøy. Linn står for god underholdning.

Det nye grendehusstyret består av:

Leder: Hallgeir Fjerdingøy, Nestleder: Øystein Guin, Sekretær: Marthe Maaø, Styremedlem: Hanne Borgan, Styremedlem: Linn Terese Fjerdingøy, Vara: Solgunn Moen, Vara: Ola Vesterdal, Vara: Per Arne Aasen, Regnskapsfører: Grethe Haugan Aasen.

Veitjmøtet, påska 2020 er ikke avlyst i sin helhet, men vil bli gjennomført i en litt annen innpakning, senere på året, som del av en artikveld.

Styret hadde planlagt nye artigkvelder, både i vår og utover høsten. Dette er nå foreløpig lagt på is, men det vil bli arrangert nye artikvelder, og planlegging er i gang. Vi jobber med å få til et bedre lydopplegg for å forbedre lydopplevelsen i salen.

Vårrengjøring vil bli gjennomført på koronavennlig vis. Styret setter opp husstander som får tildelt en liten del av huset som de skal vaske på et oppsatt tidspunkt. Det er selvfølgelig mulig å bytte tidspunkt innbyrdes hvis oppsatt tidspunkt ikke passer. Styret stiller med engangshansker, klor og vaskemidler. Hver enkelt husstand stiller med eget vaskeutstyr, som selvfølgelig må være rent. Vi håper at folket i bygda har lyst til å bidra. Det kan etter hvert bli behov for dugnadsånd i forbindelse med opprusting både innenfor og utenfor grendehusets vegger. Dette vil vi komme tilbake til.

Styret lar seg ikke stoppe av koronavirus, og vil arrangere en virtuell Quizkveld lørdag 4.april i palmehelga. Arrangementet vil bli annonsert i Bygdekontakten, på Facebook og plakat på butikken.  Følg med, følg med, dette blir gøy!

Strikking er i vinden, og enkelte i styret er bitt av basillen. Vi ønsker derfor å arrangere en virtuell strikkekveld onsdag 15.april. Se annonse her i bygdekontakten og på Facebook.

Påskekalenderen har vært populær i år også, så dette vil bli en fast tradisjon i årene fremover. Vinnere vil bli annonsert hver dag i påskeuken på grendehusets hjemmeside og Bygdekontakten på Facebook. Vinnere vil i tillegg bli kontaktet.

Vi har ikke fått noen avklaring angående gjennomføring av 17.mai-feiring i grendehuset enda. Den grenda som har ansvaret for årets feiring er Flekstad (Ole Anders Flekstad tom. Lasse Aune), og må foreløpig være forberedt på dette. Vi videreformidler informasjon fra kommunen så snart vi har fått avklaring. Det vil også bli annonsert til resten av folket i bygda når vi vet mer.

Om det er noen som har innspill til styret eller noe dere ønsker vi skal jobbe med, ta kontakt!

Styret ønsker med dette alle sammen ei riktig god og frisk påske!