Gladnyhet i Kvam Grendehus

Som flere kanskje har erfart tidligere så har ikke internettet i Kvam Grendehus vært så mye å skrytt av i form av hastighet osv.
Men dette har det nå blitt en ordning på, for nå har vi fått koblet oss opp på fiber.  HIPP HURRAA

All info om pålogging på det nye internettet henger på tavla på kjøkkenet.

Med vennlig hilsen Styret.