FØRSTEHJELPSKURS

FØRSTEHJELPSKURS
Kvam og Følling Sanitetsforening spanderer igjen førstehjelpskurs:
Kvam Grendehus 1. og 2.mars kl 17.

Hvis det blir flere påmeldte enn det er plass for på to kvelder,vil det bli vurdert en 3.kveld.
Påmelding til Kari Helene 48 23 36 14 eller karihea@hotmail.no. Skriv hvilken kveld som passer.
Kursholder, som forrige gang,
Sykepleier og ambulansepersonell
Harald Tangvold