Bygdekontakten.no tas i bruk

Nå er tiden kommet for å ta i bruk våre nye hjemmesider. Arbeidsgruppa har i flere måneder testet og prøvd ut forskjellige løsninger, og mener sidene nå er klar til bruk.

Det vil i oppstartsfasen være en del prøving og feiling, og det må vi nok akseptere.

Vi ønsker nå tilbakemelding om hvem som skal være bidragsytere på hjemmesida, og planlegger da å kjøre opplæring på de som skal være brukere.

Alle lag og foreninger som nå er listet opp under «Kontaktinfo» på hjemmesida, må derfor bli enige om hvem som skal publisere på vegne av sitt lag/forening.

Bygdekontakten trenger:

Navn og e-postadresse

Sendes på mail til:

anforaas@online.no 

arnvid.tor@gmail.com

Kvamssida vil i en overgangsfase også være i bruk, i tillegg til bygdekontakten.no

Det vil være mulig å følge oss på Facebook, da er det bare å klikke på linken på hjemmesida og like sida bygdekontakten, så er man igang.

Samme prosedyre gjelder for de av dere som vil følge oss på Twitter, istedet for eller i tillegg til Facebook. Setter man på varsler for bygdekontakten på Twitter, vil man også kunne få direkte varsling på sin mobil når det legges ut nye ting på hjemmesida bygdekontakten.no

Vi håper flest mulig vil ta i bruk de nye løsningene, slik at vi til enhver tid når ut med informasjonen til alle i bygdene.