Bridgeresultater 22.9.21

Endelig har Norge igjen åpnet for aktivitet og sosialisering, og tiden for en ny høstsesong i bridgeklubben er moden.

22.9. ble høstens første spillekveld gjennomført i Følling grendehus med 18 spillere, deriblant en debutant med 1 time erfaring fra spillet,

noe som kan rekke til å skrape litt i overflaten og forhåpentlig avdekke en ny og ukjent interesse!

Flere sambygdinger har over de siste årene innrømmet at de føler på en viss nysgjerrighet for spillet,

og vi kan ikke annet enn å ønske gamle og unge velkommen, og oppfordre dere til å be oss om en innføring.

Bridgespillere finner dere i alle bygdene våre; se etter kjentfolk i resultatlista under.