Bridgeavslutning 260419

Bridgeklubben avholdt sin sesongavslutning på Føllingstua 26. april. Sesongen oppsummeres på følgende måte.

Vårsesongen varte over 15 spillekvelder, fra og med 9. januar, i tillegg til avslutningskvelden. Oppmøte har fra midten av februar ligget jevnt over på 5 bord, hvilket føles passe for lokalene. Det er i midlertid også plass til et 6. bord, om klubben evner å rekruttere nye eller ny-gamle spillere.

Som normalt er ved våravslutning ble det avholdt årsmøte. Revidert regnskap ble presentert av avtroppende kasserer, det ble gjennomført valg, spillerne diskuterte hvorvidt en liten kontigent skal betales i tillegg til faste spilleravgifter (som dekker husleie og mat), og om klubben skal ha sin egen juleavslutning – alternativt annethvert år med SteinkjerBK.

– Regnskap viser et lite underskudd, da ingen midler betales inn til klubben. Det ble foreslått og vedtatt at hver spiller betaler inn et tillegg på kr 100,00 hver sesong, for å dekke opp for utgifter til premier og materiell.

– Det ble foreslått at klubben har sin egen juleavslutning 1 uke tidligere enn normalt, slik at de som ønsker det har anledning til også å delta ved SteinkjerBKs event. Ikke vedtatt, diskuteres til høsten.

– Valg

  • Klubbformann. Kenneth Bratberg. Gjenvalgt
  • Kasserer. Leif Verstad, fratrer. Erstattes av Einar Aal
  • Vara. Reidulf Iversen. Gjenvalgt

 

Sammenlagte resultater for sesongen

Tabell med sammenlagt score, gjennomsnitt av 15 kvelder
Oversikt score alle kvelder. Grønt felt indikerer kveldsseier. Rødt felt indikerer fravær, med 40% score. Nederst oppsummert slemstatistikk.

 

Resultater fra avslutningskvelden, hvor vi trekker makkere. Resultater er revidert og korrigert!

Gratulerer til alle, for godt gjennomført sesong og god innsats ved avslutningen.

Vi møter igjen ved Føllingstua 4. september kl. 18.30.

Inntil da ønskes alle en riktig god sommer!

-KBr