ÅRSMØTE i Kvam og Følling Sanitetsforening

ÅRSMØTE i Kvam og Følling Sanitetsforening 28.februar 2022 kl1800 på Kvam Motell (kommer tilbake til detaljer hvis vi ikke kan møtes fysisk) Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på møtet,sendes Randi Wære innen 07.02.22
Mail til: kfsanitetsforenig@gmail.com
SMS til: 45014121
Brev til: Randi Wære Guinvegen 700, 7732 Steinkjer

Styret