Årsmøte Kvam IL

Årsmøte søndag 14. mars på Kvam motell kl 19.00

Pga antallsbegrensing og behov for faste anviste plasser ber vi om at dere melder dere på innen torsdag 11. mars til ac_haugan@hotmail.com
Det har ikke blitt meldt inn nye saker, så saklista blir som først oppsatt, med årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg.
Valgnemnda har fått på plass kandidater til alle verv i hovedstyret, skigruppa, trimgruppa, fotballgruppa, banenemnd, løypenemnd og kontrollutvalget.
Nå mangler vi kun ett verv, og det er tredje medlem i valgnemnda. Si gjerne fra om du kan tenke deg å bidra!