Årsmøte i Rygg bygdasenter

To personer ble lørdag hedret for lang og god innsats på Rygg bygdasenter.

Lørdag hadde Rygg bygdasenter årsmøte med vanlige årsmøtesaker.

Årsmelding og regnskap viser et godt arbeidsår med mye aktivitet og god økonomi.

Styret

Styret består etter møtet av: Kåre Ringseth, Svein Inge Kjerkol, Tore Bjørnes, Lise Aalsaunet, Laila Meldal og Gunn Marit Hammer, med Lene Sivertsen og Elmar Øksnes som varamedlemmer.

Trond Øksnes er kasserer.

Takket av

På møtet ble Jens S. Thomassen og Egil Hognes hedret med blomster som takk for hele tretten år i styret. Begge har gjort en stor innsats ved bygdasenteret.

Jens Thomassen (t.h.) og Egil Hognes (midten) ble takket av for hele trettens års innsats ved Rygg bygdasenter av leder Kåre Ringseth.