90 års jubileum for Øvre Kvam Mannskor.

Øvre Kvam Mannskor feiret 90-Årsjubileum lørdag den 11.6.2022.

110 gester, deriblant æresmedlemmer og Steinkjers ordfører fikk servert mannskorsang og sodd.

 

Kyrre Kvistad, mannskoret formann. Foto: Lisbeth Saur

Arne Kjerkol Ble tatt opp som æresmedlem i koret for 50 års trofast tjeneste som 1. bass. Medaljen ble overrekt av Ordfører Anne Berit Lein og korets formann Kyrre Kvistad.

 

Arne Kjerkol, æresmedlem, 50 års trofast 1. bass. Foto: Lisbeth Saur
Arne Kjerkol overrekkes medalje for 50 år som medlem i mannskoret. Foto: Lisbeth Saur

 

Etter maten ble det stablet på bena et storkor der aktive sangere og tidligere sangere sang «Her ser eg fagre fjord og bygder». Responsen fra salen tyder på at gamlegutta fremdeles behersker faget.

 

Storkoret, med tidligere medlemmer og nåværende medlemmer. Foto: Lisbeth Saur

 

Sistemann ble geleidet ut av Skauna kl 04:00.

Kvelden ble svært vellykket!