1. mai i Kvam


Spilling på eldresenteret, baillslæpp og vårkonsert!

Musikklaget Liv har i mange år hatt flere arrangementer 1. mai.
Vi starter dagen med å spille på Eldresenteret kl. 11.00. Derifra går turen til Østerdalen, hvor vårens baillslæpp foregår.

Baillslæppet er et samarbeid mellom Kvam og Følling Musikkorps og Musikklaget Liv. Fram mot 1. mai, blir det anledning til å få kjøpt baillodd. Inntekten fra baillslæppet går til driften av korpsene.

Selve baillslæppet foregår i Tverråa, kl. 13.00. Salg av kaffe og noko attåt! Ballene vil bli sluppet der veien til Østerdalen krysser elva. Den ballen som passerer mållinja først, før elva renner ut i Skogvatnet, vinner 1. premien. Påfølgende baller de neste 7 premiene. Premieutdeling på vårkonserten.

Tradisjon tro arrangeres det Vårkonsert på kveldstid, kl. 18.30 i Kvam grendehus. Aktører er Kvam og Følling musikkorps(hovedkorpset og aspirantene), KorSomÈ og Musikklaget Liv. Gratis inngang. Salg av kaffe og mat, samt loddsalg. VELKOMMEN!