Bygdeblad i september

Vi satse på en utgave av Bygdekontakten (papirutgave) i september.
Mye har foregått i bygda siden påske så her er er det mangt å skrive om.
Frist 10.september.
Sendes til:  bygdekontakten@outlook.com.
Kontaktpersoner hvis behov for hjelp : Ingvild Mæhlumsveen , Anniken Forås og Vidar Meldal.